VELKOMMEN TIL MYKJEMEIR

Alle på Mykjemeir jobbar etter same filosofi. Me gjer det som er best for kvar einskild med eit mål om at trening og ein sunn livsstil skal bli ein naturleg og logisk del av kvardagen. Me vil gje deg høve til å utfolde deg fysisk og bli sterkare på nye måtar, enten i studio eller ute. Trening hjå oss er for alle, uansett utgangspunkt og nivå. Det betyr at me finn riktig treningsform både for deg som vil i gang med trening, og deg som vil optimalisera formen for å nå eit spesifikt mål.